Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Νευροψυχολογική Εκτίμηση


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ?
Πρόκειται για αξιολόγηση των νοητικών λειτουργιών με τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων (τεστ). Προσφέρει σε βάθος κατανόηση των νοητικών δεξιοτήτων του εξεταζόμενου, της συμπεριφοράς, της προσωπικότητας και της συναισθηματικής του κατάστασης. Μας δίνει μια εικόνα των δυνατοτήτων και αδυναμιών του που βοηθά στη διάγνωση, στη θεραπεία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. ΌΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΨΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ

Δυσκολίες σε:

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διάγνωση και να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης βασισμένο στις δυνατότητες και αδυναμίες του ασθενή.

Β. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΓΝΩΣΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Νευροεκφυλιστική νόσος

Βλάβη στον εγκέφαλο

Ψυχιατρική νόσος που επηρεάζει τη νόηση

Παιδιά και Έφηβοι

Σε αυτήν την περίπτωση θέλουμε να δούμε πώς έχουν επηρεαστεί οι νοητικές λειτουργίες. Με την πρώτη αξιολόγηση θέτουμε μια βάση με την οποία συγκρίνουμε τις επιδόσεις του ασθενή στις επόμενες αξιολογήσεις (συνήθως κάθε 6 μήνες-1 χρόνο) προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης βασισμένο στις δυνατότητες και αδυναμίες του ασθενή αλλά και να βοηθήσουμε το θεράποντα ιατρό να εκτιμήσει την πορεία της ασθένειας και να ρυθμίσει τη φαρμακευτική αγωγή.

Τι ακριβώς αξιολογείται;

Σε τι βοηθά πρακτικά η νευροψυχολογική αξιολόγηση;