Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Παιδιά & Έφηβοι


Έγκαιρη διάγνωση, εξατομικευμένη και ολιστική αντιμετώπιση κάθε παιδιού ώστε να μην στιγματίζεται, να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του, να αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες για να γίνει ένας ψυχικά υγιής ενήλικας.

Α. ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Μια Νευροψυχολογική - ψυχολογική αξιολόγηση γίνεται όταν υπάρχουν:

Αξιολογούνται τα ακόλουθα

Τα αποτελέσματα της εξέτασης είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του νευροψυχολόγου, των δασκάλων, των γονιών και των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας. Μας δίνουν ένα «χάρτη» με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού και μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε εξειδικευμένες παρεμβάσεις και να συστήσουμε συγκεκριμένες στρατηγικές που θα βοηθήσουν το παιδί να φτάσει στο μέγιστο της λειτουργικότητάς του. Μετά τη λήξη της οποιασδήποτε παρέμβασης πραγματοποιείται εκ νέου αξιολόγηση προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά της και να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις.

Β. ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ σε παιδιά που, από την αξιολόγηση, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν συναισθηματικές, συμπεριφορικές ή νοητικές δυσκολίες.

Γ. ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: Εξατομικευμένο πρόγραμμα νοητικών ασκήσεων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (δια ζώσης και μέσω e-mail)

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας στρατηγικών & δεξιοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η ακαδημαϊκή επίδοση, η συμπεριφορά, η νοητική λειτουργία και οι διαπροσωπικές σχέσεις.

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ

Σε περιπτώσεις παιδιών που διαγιγνώσκονται με ψυχικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές κ.τ.λ. παρέχονται ατομικές συνεδρίες στους γονείς με σκοπό την πληροφόρησή τους σχετικά με τη διαχείριση των προβλημάτων του παιδιού τους.